Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

9 - NANPWEN LANMO

838
0 0

9. Nan Pouin Lan Mo! Krétiin Yo Pa Kab Pèdu

1.

Nan pouin lan mò! Krétin-in yo pa kab pèdu;

Parol Bon-Dieu asuré salu mouin.

Mouin té pèdu, koul yé a mouin sové,

Oui, mouin sové nan Kris, Sovè divin.


Nan pouin lan mò! Sé la gloua, Alélouya!

Pitit Bon-Dieu nan plas mouin té soufri;

Li té pran plas mouin pou mouin kapab sové,

É li té sové mouin nan tout gras li.


2.

Nan pouin lan mò! Péché mouin yo padonnin

Mouin asuré puiské Jézu mouri.

Fòs Satan ki té donté mouin fi-n krazé,

Jézu vivan pou kinbé-m avèk li.


3.

Nan pouin lan mò, paské lè kò-m ap mouri,

Nan-m mouin apé monté tou douat nan sièl;

Ak tout frè yo ma rété nan prézans li,

Mouin té konfié-m nan li, Sovè étènèl.

Login Form