Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

106 Min gnou bèl istoua Kris té kité tout gloua

1,290
7 0

106. Min gnou bèl istoua: Kris té kité tout gloua

1.

Min gnou bèl istoua: Kris té kité tout gloua

Li té konnin nan sièl; Non Li: Éma-nuèl.

Lè-l fèt nan krèch la,

Moun yo pat konpran-n sa;

Sou la tè li pasé anpil traka.


Kè:

A la m-rinmin Li! Mouin adoré Li!

Jézu sé tou sa kè mouin bézouin.

Gran Kréatè a té vi-n sové mouin;

Mouin konnin Bon-Dieu nan Jézu-Kri.


2.

Li té umilié-l pou nou kapab rachté;

Lè nou té nan fè noua, lè nou té san éspoua,

Bon-Dieu nan gras li

Té kité tout gloua li;

Li té vi-n chaché é sové nan-m mouin.


3.

Nan gran bonté li, pou nou Kris té soufri;

Sou fòm gnou non-m li vi-n pou montré plan salu;

Sé gnou gran mistè…

Sakrifis sou Kalvè;

Kris sèl kon-n satisfè bézouin kè mouin.

Login Form