Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

109 Jezu mouin te promet Ou

990
7 0

109. Jézu, mouin té promèt Ou

1.

Jézu, mouin té promèt Ou,

Pou-m suiv Ou jouk la fin;

Rété tou pré mouin tou tan,

Mèt mouin é Zanmi mouin.

Mouin pa pè sa kap rivé-m,

Lè Ou rété tou pré-m;

Mouin pap pèdu nan rout la,

Lè Ou maché avè-m.


2.

M-santi lé mon-n trò pré mouin;

Jézu, rété pi pré.

Gin dé bagay ki tanté-m;

Pou minnin-m nan péché.

Enmi-m yo, yo toujou la,

Yo andan kè mouin tou;

Min Jézu, Ou kab sové-m,

Rété pi pré toujou.


3.

Kité-m tandé Ou palé

Bi-in klèman, pou-m kapab

Konnin ké sé la voua Ou,

Malgré tout voua péché.

Palé pou ban-m plus konfians,

Pou-m fè tou sa Ou vlé.

Palé, é fè-m kouté Ou

Sé Ou ki Gadi-in mouin.


4.

O Jézu, Ou té promèt

Tout moun yo kap suiv Ou,

Koté Ou-a yé nan sièl la,

Sé la yo va yé tou.

É Jézu, mouin té promèt

Pou-m suiv Ou tout tan,

O ban mouin gras Ou anpil,

Mèt mouin é Zanmi mouin.


5.

Kité-m ouè tout gras Ou yo,

Pou-m mét piè-m ladan.

Tout éspoua mouin pou suiv Ou

Sé nan fòs Ou sèlman.

O gidé mouin, é rélé-m,

Soutni-m jouk sa fi-ni;

Épi pran mouin nan sièl la,

Mèt mouin é Zanmi mouin.

Login Form