Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

14. Le zeprev yo vi-n nou monde pouki

1,096
8 0

14. Le zeprev yo vi-n nou monde pouki

1.

Lè zéprèv yo vi-n nou mandé pouki

Nou bézouin soufri – kè atristé

Poutan lè zòt yo ki antouré nou

Apé réjoui yo-min’m nan péché.


Kè:

Pi dévan na ouè Jézu nan glou Li

Pi dévan napé konpran-n pouki

Bon kouraj frè mouin

Fè kè ou kontan,

Paské gnou jou

Nap konpran-n pouki.


2.

Souvan nou mandé

Pouki nou bézouin

Pasé nan rout sa pou suiv Jézu

Pandan lè zòt yo ap viv byin alèz

Nou bat pou chèché lèzam pèdu.


3.

Rété fidèl juska la mò frè mouin

Lé Ségnè Jézu égzòté nou.

Nou va blié tout traka nou pasé

Lè nou antré nan sièl la gnou jou.


4.

Byinto n-ap la ak Jézu Sovè nou

Nan bèl kay nou lè Li va vini.

Anlè nap kontré byinn-émé nou yo

Lè sa napé konpran-n byin pouki.

Login Form