Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

17. Rout La Vi Sé Kon Gnou Chémin

1,032
7 0

17. Rout La Vi Sé Kon Gnou Chémin

1.

Rout la vi sé kon gnou chémin,

La-dan gin anpil danjé;

Li trè du épi li fè noua,

Gin labou, li byin glisé.

Fòk nou véyé a chak moman,

Si nou vlé fè chémin sa-a,

Sé pou-n jouin-n

Gnou moun-n kondui nou.

Épi suiv li pa-za-pa.


Kè:

O Bon Sovè, vi-n kondui mouin,

Fè mouin rivé jouk lòt bò

Koté zanj yo ap chanté non ou,

É mouin pap tounin ankò.


2.

Nap monté épi nap désan-n,

Gin falèz a gòch a douat,

Mòn la rèd é rout la fonsé,

Li apik épi étouat.

Fò-n bay gid la kinbé min nou,

Si nou vlé fè chémin sa-a

Sé pou fixé jé nou sou Li,

Épi suiv Li pa-za-pa.


3.

Gin lòt rout ki laj é byin bèl,

Min li pa ka fè-m rivé

Lòt bò mòn la avèk Jézu,

Koté zanj yo ap chanté.

O Jézu, pa kité-m tonbé,

Ni bronché nan chémin sa-a,

Min kinbé-m plu prè ou toujou,

Mapé suiv ou pa-za-pa.

Login Form