Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

18. Mouin Maché Nan Gnou Dur Chémin

1,241
7 0

18. Mouin Maché Nan Gnou Dur Chémin

1.

Mouin maché nan gnou dur chémin,

Pèson-n pa ban-m sékou,

Fado mouin dékourajé mouin

Li sanblé tèlman lou,

Mouin plingné dévan Jézu:

«Mou yo pa gin amou»

Épi Li répon-n

Mouin ak voua si dous:

«Mouin té bouké, mouin-min’m tou,

Lè sou Kalvè m-maché,

Koua mouin té vini si lou

Mouin fini pa tonbé

Krétyin, sé pou ou fidèl,

Répo ou pa tro louin,

Pran koua ou, non,

É maché avèk mouin.»


2.

Souvan sé mouin vanté tèt mouin,

M-di: «Mouin fè gran sèvis,

É pou-m suiv nan lé bon chémin

M-fè gran sakrifis.

Mouin rénonsé si bèl bagay

Pou-m vini disip Kris»

Pui, m-tandé-L répon-n

Mouin ak voua byin tris:

«Mouin kité bèl la gloua mouin,

Mouin rénonsé-l ak joua,

Lé mon-n pa résévoua mouin,

Yo klouré-m sou gnou koua.

Ou-min’m kab fè chémn-an

Ak min ou nan min mouin,

Pran koua ou, non,

É maché avèk mouin.»


3.

«Koun-yé’a, Jézu, m-vlé suiv ou

Avèk umilité,

É si-m bézouin mouri pou ou

Min-m sa-a pap jan-m péyé

Tout lamou ou, san mézi

Ké la mò ou montré-m»

Ak voua byin dous

Li répon-n, Li mandé-m:

«Si sé sèlman ti vè dlo

Mouin vlé ou bay pou mouin,

Ou byin, pòté gro fado

Ki pézé jouk la fin,

Min-m si-m bézouin ou soufri

É mouri pou mouin tou»

«Jézu, ma pran koua mouin,

Ma fè-l pou ou!

Login Form