Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

60. Nan Mitan Gro La mè ak tanpèt mouin té yé

1,125
0 0

60. Nan Mitan Gro La mè ak tanpèt mouin té yé

1.

Nan mitan gro la mè ak tanpèt mouin té yé

San sékou-m té pèdu,

San la foua, san lumiè,

Tout a kou mouin ouè gnou gro bato ap pasé.

Mouin ranmasé tout fòs mouin

É mouin té rélé:

O sékou! O sékou!

Ki lès ki pou sové-m? O sékou!


2.

Sé bato Lévanjil vapè byin ékipé

Ki t-ap minnin fidèl yo

Nan rouayòm Bon-Dieu.

Kapitèn bato a ouè éfò mouin tap fè

Ak gnou min byin an lè mouin té krié trè klè:

O sékou! O sékou!

Ki lès ki pou sovè-m? O sékou!


3.

Tout suit bato sovtaj fè mouin repran-n kouraj

Nan gran bonté li chèf la

Pran ka mouin an chaj.

Koun yé a moun kontan é zafè mouin réglé

Paské gran Sovè-a rivé

Koté-m té yé.


4.

Ami dékourajé ki pa konnin la pè

Kap fè nofraj anba térib la mè péché

Sovè mouin dispozé sové ou si ou vlé,

Vi-n chèché sékou Li koun yé a san dèlé.

Li sové-m! li sové-m!

Ak la joua oua chanté: Li sové-m!

Login Form