Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

83. Pi Fon, Pi Fon Mwen Pralé

901
0 0

83. Pi Fon, Pi Fon Mwen Pralé

1.

Pi fon, pi fon mouin pralé

Nan lamou Jézu – Sovè-m,

Map chanté konnin pouki

Li té tèlman rinmin-m,

Pouki Li lonjé min Li

Ouété-m nan gran péché,

Li té sové-m, Li té géri-m

Malgré-m té byin égaré.


2.

Pi fon, pi fon mouin pralé

Nan la soufrans dé Jézu,

Map suiv Li nan jadin an

Koté-l té soué san Li,

La Li pran fado doulè,

Péché lé mon-n antié,

O chè Ségnè, Ségnè édé-m,

Pa kité-m dékourajé.


3.

Pi fon, pi fon mouin pralé

Nan volonté Jézu-Kri,

Map prié, konnin suiv Li

Pou fè Ségnè-m plézi

Mouin vlé bésé dévan Li,

Prostèné nan pié Li,

Kris, fè sa-ou vlé,

Kasé kè mouin,

Fè-m gnou bon vèso, tanpri.

Login Form