Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

9. Lè Kè Ou Fè Tris

754
0 0

9. Lè Kè Ou Fè Tris

1.

Lè kè ou fè tris, O gadé Jézu

Li sé pi bon zanmi pasé tout

Ou va jouin-n Jézu kanpé tou pré ou

Pou konsolé ou chak lè, chak jou.


Kè:

Kè tris, di tou sa a Jézu,

Alé koun yé a pa mizé pou di Li tout

Kè tris, bay tout chay a Jézu

Li va ranpli kè ou avèk joua.


2.

Jézu va bay ou joua pou chak tristès

Bèl soulajman L-a bay pou la pin-n

Jézu-Kri sé toujou Gran Doktè a

Lè ou chèché-L oua jouin-n Li san dout.


3.

Jézu konnin ninpòt traka ou gin

É Li vlé géri nan-m ou troublé

Esk ou va gin konfians nan amou Li

Jézu sèl kap géri léspri ou.

Login Form