Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

19. Pèson-n Pa Pran Sousi Mouin

1,013
4 0

19. Pèson-n Pa Pran Sousi Mouin

1.

Byin louin nan lòt péi yo

Anpil moun dézéspéré,

Paské kè yo tris é lou ak chay péché.

É ak larm yo ap plédé

Pou gnou moun vi-n soulajé

Nan-m yo ki krintif, toujou pèsékuté.


Kè:

Pèson-n pa pran sousi mouin

Milion ap krié,

Pèson-n pa pran sousi mouin,

Tandé plint yo,

Eské ou vlé bay la vi ou pou al préché

Afin ké Kris sové é lagé nan-m yo.


2.

Moun pèdu, jé yo avèg

Yo pè maché nan nouasè

É prostènin dévan zidòl nan tout lié,

Eské ou va kité yo

Mouri san okin-n lumiè?

San éspoua yo va parèt dévan Bon-Dieu.


3.

Ségnè, mouin gin tan tandé

Tout kri moun yo ki pèdu

Mouin bay ou la vi-m, ma chèché yo patou

Voyé mouin ninpòt ki bò

Kité-m péyé ninpòt pri,

Lésé-m di chakun:

«Kris pran sousi nan-m ou.»

Login Form