Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

74. Pòt Salu A

681
0 0

74. Pòt Salu A

1.

Nan rout vi sa siokupé

Gnou pòt kléré nou jouin-n

Pòt sa sé rout salu Bon-Dieu

Li ofri ban nou sa,

Anpil moun gin tan antré la,

Ki té kon-n soufri pin-n

É ti moun tou kab ouvri-l laj,

Pòt sa pou maché la.


2.

Pòt sa égzijé rout étouat

Pou sièl li asé laj,

Ninpòt moun kapab antré la,

É chapé jujman mal.

Malgré rout la gin karotaj

Nou pa fè krin-n nofraj,

Sé min Jézu ki prè chak jou,

Pou soutni mouton pa-L.


3.

Pòt sa kléré, Jézu ouvri-l,

Lè-L soufri mò Kalvè,

Fron Li pèsé ak pikan boua,

Konsa Li rachté nou,

Pitit Bon-Dieu lè-L krusifié,

Détoui rékla-m lanfè

Fason ké ti moun tou patou,

Mèt résévoua-L toujou.


4.

Jézu té lévé nan la mò,

Plas Li sé sièl anro,

Kouté ki jan Li invité

Ti moun vi-n répanti.

Sé pou nou tout Li soufri

San Li koulé kom dlo,

L-ap tan-n nou prèt pou résévoua-n

Pou ban nou padon Li.

Login Form