Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

15 MWEN VLE SUIV JEZU

15 MWEN VLE SUIV JEZU
1,562
2 0

15. Mouin Vle Suiv Jézu Jouk La Fin
1.

Mouin vlé suiv Jézu jouk la fin.

Sé li ki Ségnè mouin!

Ma va pèsévéré avèk li;

Sa, sé lidé-m pou tout la vi;

Lé zòt kab fè sa yo vlé.

Map déziré pou-m gingnin la pè,

Ma va maché avèk Jézu-Kri,

Ma chaché fè volonté li.


2.

Mouin kon-nin m-kapab gin féblès,

Lè-m an fas gran détrès.

Jézu promèt édé ninpòt ki;

Tout moun ki gin la foua nan li.

Jézu kinbé-m avèk min.

Pa gras li, gnou péchè ka vi-n sin.

Tout konfians mouin, sé nan li-min’m,

Kon sa ma suiv li jouk la fin.


3.

Tout moun yo kap suiv Jézu-Kri

Doué konpran-n ya soufri.

Satan va okupé tanté yo

Pou fè yo suiv chémin ki fò.

Min sé Jézu-Kri ki Mèt,

Sé li ki té gin gnou viktoua nèt.

Ma va maché avèk Jézu-Kri,

Ma chanté fè volonté li.

Login Form