Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

17 MWEN BYEN KONTAN

17 MWEN BYEN KONTAN
2,634
1 0

17. Mwenn byen kontan ke
1.

Mouin bi-in kontan ké Papa mouin nan sièl,

Palé nan liv li, pou di-m li rinmin-m.

Nan Parol li, m-jouin’n anpil bèl bagay;

Sa ki pi bèl, sè ké Jézu rinmin-m.


Kè:

A la m-kontan ouè Jézu rinmin-m,

Jézu rinmin-m, Jézu rinmin-m,

A la m-kontan ouè Jézu rinmin-m,

Jézu rinmin-m tout tan.


2.

Min-m si mouin blié-l, pou-m pèdu chémin,

Ninpòt ki koté m-alé, li rinmin-m.

Ma tounin kay li, kaché-m nan bra-l yo,

Lè ma sonjé ki jan Jézu rinmin-m.


3.

Jézu rinmin-m é m-konnin m-rinmin-l tou,

Sé amou li ki fè-l vi-n pou rachté-m.

Sé amou li ki té fè-l mouri tou;

Donk mouin asuré ké Jézu rinmin-m.


4.

Si moun ta mandé-m kouman mouin konn sa,

Gloua a Jézu, mouin konnin sa trè bi-in.

Sint-Espri Bon-Dieu palé nan kè mouin

Pou témouagné ké Jézu rinmin mouin.


5.

Lè-m rivé nan sièl la, nan bonté li;

Si sé gnou sèl chan mouin kapab chanté,

Min ki chan mouin pou tout létènité:

Jézu rinmin-m, sé bagay mèvéyé.

Login Form