Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

24 JEZU SE TOUT BAGAY

24 JEZU SE TOUT BAGAY
1,276
4 0

24. Jézu se tout bagay pou mwen
1.

Jézu sé tout bagay pou mouin;

La pè, la joua, la vi;

Sé li ki fòs mouin tou lè jou,

Mouin ta tonbé san li.

Lè m-santi’m tris, sé li m-chaché;

Si-l pa té la, sa mouin ta fè?

Lè m-santi’m tris, li fè mouin gué;

Li rinmin-m.


2.

Jézu sé tout bagay pou mouin;

Nan tout éprèv chak jou.

M-alé koté-l pou bi-infè,

É li ban mouin yo toujou.

Li voyé solèy ak la pli,

Li ban nou rékolt avèk foui;

Solèy, la pli, rékolt ak foui;

Li rinmin-m.


3.

Jézu sé tout bagay pou mouin;

Mouin va rété fidèl;

Li si fidèl pou mouin toujou,

Mouin pa kapab nié-l.

Lè map suiv li, mouin pap pèdu;

Li véyé mouin jou avèk nuit;

Mouin pou suiv li jou avèk nuit;

Li rinmin-m.


4.

Jézu sé tout bagay pou mouin;

Pa gin pi bon zanmi;

Ma mété pou létènité

Tout konfians mouin nan li.

Lé li rinmin-m, sé bèl la vi;

Li bèl, li papé jan-m fini;

Vi étènèl! Joua étènèl!

Li rinmin-m.

Login Form