Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

25 TE GIN KATRE VIN

25 TE GIN KATRE VIN
2,589
3 0

25. Té Gin Katré-vin-diz-néf Mouton Yo
1.

Té gin katré-vin-diz-nèf mouton yo

Bin-in gadé nan pak la;

Min gin gnoun ki té pèdu nan mò-n yo,

Louin kay kap protéjé-l,

Louin, louin nan mò-n yo sovaj é san non,

Bi-in louin souin Bon Bèjé ki rinmin li,

Bi-in louin souin Bon Bèjé ki rinmin li.


2.

Ségnè, ou gin la katré-vin-diz-nèf,

Sa pa asé pou ou?

Min Bèjé a té répon-n: Mouton pa-m

Té égaré louin mouin.

Min-m si chémin an du anpil, anpil,

M-alé nan dézè a, pou jouin-n mouton mouin,

M-alé nan dézè a, pou jouin-n mouton mouin.


3.

Pa gnoun pami rachté yo jan-m konpran-n

Jan dlo a danjéré,

Nuit lè lé Ségnè tap travèsé-l,

Pou jouin-n mouton pèdu.

Louin nan dézè a, li tandé-l krié,

Malad, san sékou, tou pré pou mouri,

Malad, san sékou, tou pré pou mouri.


4.

Ségnè, pouki gin tach san tou patou

Nan tout rout nan mò-n yo?

San sa a té vèsé pou gnou mouton

Pèdu malgré Bèjé-l.

Ségnè, pouki min ou yo tout blésé?

Asouè a anpil pikan pèsé yo!

Asouè a anpil pikan pèsé yo!


5.

Patout nan mò-n yo, nan mitan ton-nè,

Épi nan chémin ròch,

Yo tandé gnou rèl sòt jouk nan sièl la:

Réjoui, mouin jouin-n mouton-m.

Anj yo répété dévan tròn Bon-Dieu:

Réjoui! Lé Ségnè tounin ak mouton-l,

Réjoui! Lé Ségnè tounin ak mouton-l.

Login Form