Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

28 AMOU BONDYE PI GRAN

28 AMOU BONDYE PI GRAN
24,880
13 0

28. Amou Bondye pi gran pase
1.

Amou Bon-dieu pi gran pasé

Tou sa lang moun ak zanj kab di;

L-alé pi louin pasé zétoual,

Li jouin-n moun ki té fi-n pèdu.

Pitit Bon-Dieu chaché moun ki

Nan la pin-n ak péché;

Si yo rékonnèt péché yo,

Li prèt pou padonnin.


Kè:

Amou Bon-Dieu sé rich, sé pu;

Li san mézi, li fò;

Amou sa a duré tout tan,

Sé kantik tout zanj yo.


2.

Lè tout jou ak lanné pasé,

Lè tout tròn, tout roua fi-n tonbé;

Lè moun ki pa prié jodi

Va chaché mouayin pou sové;

Lamou Bon-Dieu va la toujou,

L-a san mézi, l-a fò;

L-a fòs Bon-Dieu pou sové nou,

L-a kantik tout zanj yo.


3.

Si nou té kab chanjé la mè

Kon lank, nan sièl la pou n-ékri;

Si tout boua sou la tè té plum,

É tout moun té kapab ékri;

Pou yo ékri lamou Bon-Dieu

Ta fi-n séché la mè,

É sièl la pa ta kab kinbé

Tout zèv lamou-l té fè.

Login Form