Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

29 MOUIN LOUVRI KE MOUIN

29 MOUIN LOUVRI KE MOUIN
2,633
3 0

29. Mouin Louvri Kè Mouin
1.

Mouin louvri kè mouin,

Pou-m résévoua ou.

Jézu, Sovè mouin,

Kè mouin bézouin ou;

Mouin santi mouin sèl;

Kè mouin fatigé;

Viv ak ou ta bèl,

Ou kab ban-m la pè.


2.

Mouin louvri léspri-m,

Pou-m résévoua ou.

Jézu-Kri, Ségnè-m,

Rété la toujou.

Vini pou régné,

Gidé tout bagay.

Pou dirijé-m bi-in

Ma suiv lòd ou bay.


3.

Mouin louvri nan-m mouin

Pou-m résévoua ou.

Bon Rédanmtè mouin,

Kò mouin pou ou tou.

Pou ban mouin la vi,

Pa manké angnin,

Pou mouin ou mouri!

Pran kò-m, vi-m, nan-m mouin.

Login Form