Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

30 - Mouin-minmsé Gnou Moun Télman Mizérab

30 - Mouin-minmsé Gnou Moun Télman Mizérab
1,205
3 0

30. Mouin-minmsé Gnou Moun Télman Mizérab
1.

Mouin-min’m sé gnou moun tèlman mizérab,

Kòman m-kab prézanté dévan Bon-Dieu-m?

Parèt dévan tròn li konman m-kapab?

Sépandan, min-l yo lonjé pou rélé-m.


2.

Lè mouin vlé maché nan chémin lé sièl,

Sé lè péché vini pou mouin troublé;

Poutan, mouin tandé gnou mo ki si bèl:

Répanti, kouè, é ou va délivré.


3.

Voua m–tandé la, sé voua Jézu li-min’m,

Sé min li yo ki lonjé pou sové-m;

Pou nou kab padonnin sé nan li-min’m,

É sé li-min’m tou ki kab purifié-m.


4.

Mouin pa gin angnin, é m-doué ou tèlman!

Pou tèt sa mouin gin kichòy pou ba ou:

Min-m jan ak Mari, ma montré kouman

M-rinmin ou paské ou padonnin-m tou.

Login Form