Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

33 Ségnè, Palé Mouin Pou-m Pale

33 Ségnè, Palé Mouin Pou-m Pale
2,903
1 0

33. Ségnè, palé mouin pou-m pale
1.

Ségnè, palé mouin pou-m palé

Tankou gnou éko voua ou-minm

Kité-m chaché, minm jan ak ou

Pitit ou ki pèdu,ki sèl


Gidé-m, Ségnè, pou-m ka gidé

Pié moun ki pran mové chémin

Ban-m manjé, pou-m kapab nouri

Moun ki grangou, ak la ma-n ou.


2.

Ban mouin fòs pou-m rété fidèl

Kampé sou gnou rok, fèm ak ou

Pouin mouin kapab lonjé min mouin

Édé moun kap bat nan la vi.


3.

Ségnè montré-m tout sa ki bon

Pou mouin montré lè zòt yo tou

Inpiré sa mouin di, é fè

Paròl mouin touché kè yo


4.

Sèvi ak mouin, min mouin Ségnè

Kondui mouin tout koté ou vlé

Jouk tan mouin ouè fas béni ou

Pou-m patajé gloua ak joua ou.

Login Form