Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

40 NAP CHANTE ROUA A

40 NAP CHANTE ROUA A
4,587
1 0

40. Nap chante Roua a ki gin pou vini
1.

Nap chanté Roua a ki gin pou vini,

Gloua a Jézu, Lagno a ki mouri

Pou ofri tout moun salu ak la vi.

Tout pèp va kontan lè Jézu va Roua!


Kè:

Vini chanté: Gloua a Jézu,

Aléloua, gloua a Jézu!!

Nou ki moun pa Jézu, sa sé chan nou:Tout gloua a Jézu, sé li ki Roua nou.


2.

Pèp yo va rété nan bèl lumiè li,

Moun yo va ansan-m ki pa té uni.

Sé la vérité ki va établi.

Tout tò va kaba, lè Jézu va Roua.


3.

Tout bagay va bon nan rouayom pa li,

La libèté ak sajès va vini.

Tout énmi nou yo va tounin zanmi.

Tout za-m mété ba, lè Jézu va Roua.


4.

Tout moun va maché nan puisans Léspri.

Dout pa pou troublé nan-m moun ki nan li.

Nou pa pè lanfè, fòs lan mò fini,

Lamou tou patou, lè Jézu va Roua.


5.

Nap la priè pou Rouayom Kris vini.

Bon-Dieu, fèl vini vit pou ou détoui

Tout mové bagay, pou nou kapab di:

Règn Satan kaba, Sé Jézu ki Roua.

Login Form