Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

41 JEZU, SE NAN PREZANS OU

41 JEZU, SE NAN PREZANS OU
5,827
5 0

41. Jézu, se nan prezans ou nanm mwen pran plezi
1.

Jézu, sé nan prézans ou nan-m mouin pran plézi,

Ou konsolé-m nan gran tristès.

Ou sé joua-m la jounin, é chan mouin la nuit.

Ou ban-m éspoua, salu, richès.


2.

Bon Bèjé, koté ou gadé mouton ou

Pou bay yo paturaj lamou?

Pouki sa mouin krié nan santié lan mò

Ou rété nan dézè san ou?


3.

Pouki sa-m bézouin gayé isit san ou

Pou krié nan dézè pou pin?

Détrès mouin va gnou la joua pou énmi ou

É yo va réjoui nan pin-n mouin.


4.

Lè-l gadé gingnin di mil zanj ki réjoui,

É anpil ap tan-n parol li.

Lè-l palé tout étènité anvai

Avèk louanj dé Jézu-Kri.


5.

Bon Bèjé, mouin tandé é mouin va suiv ou,

Ma maché ak ou pa la foua.

Kinbé-m é défan-n mouin, mouin pou ou toujou

É nan ou ma toujou gin joua

 

Login Form