Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

44 VINI CHAK MOUN KI PLIN PECHE

44 VINI CHAK MOUN KI PLIN PECHE
4,490
1 0

44. Vini Chak Moun Ki Plin Péché
1.

Vini chak moun ki gin péché,

Kris gin mizèrikòd

Li di li va ba ou la pè,

L-a mét kè ou ann òd.


Kè:

Sèlman kouè li, (2 foua)

Sèlman kouè Jézu;

L-a sové ou, (2 foua)

L-a sové ou tou.


2.

Paské Kris té vèsé san li,

Ki gran bénédiksion!

Plonjé ou nan san Jézu Ki

Lavé tout transgrésion.


3.

Oui, jézu sé chémin la vi

Ki minnin ou nan sièl;

Vi-n mét tout konfians ou nan li;

Ou pap maché tou sèl.


4.

Vi-n non, uni ou avèk nou

Ki pralé nan la gloua,

Pou abité la tou lé jou

Koté tout moun an joua.

Login Form