Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

53 YON JOU AVAN KOUCHE

53 YON JOU AVAN KOUCHE
3,643
1 0

53. Gnou jou avan kouché solèy
1.

Gnou jou avan kouché solèy,

Anpil malad té résté la

Dévan Jézu, nan gran doulè.

Bi-into yo alé avèk joua.


2.

Gnou foua anko sé asouè tou.

É nou proché bò Jézu-Kri.

Ségnè si nou pa ouè kò Ou,

Nou kouè Ou isit an Éspri.


3.

O Sovè, chasé tout malè.

Gin pami nou moun ki soufran,

É dòt ki tris, ou nan mizè;

Dòt kap soufri nan min Satan.


4.

Lé mon-n tronpé jin-n jan ak fi,

É yo rété la dan toujou!

Gin moun ki gin mové zanmi,

Poutan yo pa vlé vi-n jouin-n Ou!


5.

E tout moun yo bézouin la pè,

Sové dé tout bagay ki fo.

Min moun yo kap suiv Ou tou pré,

Santi péché andan kè yo!


6.

O Sovè Kris, Ou sé moun tou.

Lè sou la tè Ou té gnou non-m,

Ou té grangou ak tanté tou.

Ou kon-n sa ki nan kè lè zòm.


7.

Min, Ou gin toujou min-m puisans,

Paròl Ou gingnin fòs toujou.

Béni nou tout an abondans,

É asouè a vi-n géri nou.

Login Form