Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

56 - GLOUA, GLOUA

56 - GLOUA, GLOUA
1,669
1 0

56. Gloua à Dieu nan lè li trè ro
1.

Gloua a Dieu nan lè lié trè ro,

Gloua a Dieu isit sou la tè.

Gloua a Dieu, matin, midi, souè,

Gloua a Dieu tout tan, tou patou.


2.

Mèsi, Bon-Dieu pou lé solèy

Kap kléré é kap chofé nou;

Mèsi, Bon-Dieu, tou, pou la pli

Ou bay pou rozé jadin nou.


3.

Mèsi, Bon-Dieu, pou fanmi nou;

Pou manman, papa, pitit tou;

Mèsi pou tout frè, sè nou yo,

Kap rinmin, kap supòté nou.


4.

Mèsi, Bon-Dieu, pou zanmi nou,

Mèsi pou tout moun Lévanjil;

Pou tout moun yo kap rinmin Ou,

Nou tout sé gnou-n nan Jézu-Kri.


5.

Mèsi, Bon-Dieu, pou amou Ou.

Mèsi, Bon-Dieu, pou Jézu-Kri.

Mèsi tou pou lé Sint-Éspri

Kap gidé é konsolé nou.


6.

Padonnin nou tout péché nou;

Nétouayé kè nou tou patou.

Ban nou la gras Ou tou lé jou

Pou-n kapab fè volonté Ou.


7.

Béni Bon-Dieu kap rinmin nou,

Béni Li tout moun tou patou.

Béni Pitit Li, Jézu-Kri.

Béni Pè, Fis é Sint-Éspri.

Login Form