Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

57 JEZU MOUIN TE PRAN

57 JEZU MOUIN TE PRAN
2,964
2 0

57. Jézu, mouin té pran la koua mouin
1.

Jézu, mouin té pran la koua mouin

Pou-m kité tout é pou-m suiv Ou.

Abandonnin é méprizé,

Sé Ou sèl pou mouin toujou.

Sé pou-m pèdu tout anbision,

Tou sa m-té chaché é konnin.

Min richès mouin sou kondision

Ké Bon-Dieu ak sièl pou mouin.


2.

Lé mon-n mèt kité é rai mouin.

Yo té kité Sovè-m tou.

Kè umin-n kapab tronpé mouin,

Lè zòm pa fidèl kòm Ou.

É pandan Ou kontan avè-m,

Bon-Dieu sajès é amou,

Yo mèt rai é kité mouin,

Mouin vlé rété avèk Ou.


3.

Lè zòm mèt pèsékuté mouin,

Sa va fè-m proché pi pré Ou.

La vi du kapab avèk mouin,

Pou mouin, sièl la va pi dous.

Okin mal pa kab fè-m soufri

Pandan amou Ou pou mouin.

Plézi tè sa pa fè-m réjoui.

Joua Ou bay, sé joua san fin.


4.

Sé pou-n vouayajé pou la gloua

Pa la foua é la priè.

Nou va konbat pou la viktoua.

Ak Bon-Dieu nou gin la pè.

Bi-into sé pou-n kité tè sa.

Pélérinaj nou va fini.

Nou va ouè foui tout travay la.

Rékonpans nou, sé Jézu.

 

Login Form