Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

65 Mwen sonje byen ki jou li te delivre m

65 Mwen sonje byen ki jou li te delivre m
5,121
1 0

65. Mwen sonje byen ki jou li te delivre-m
1.

Mouin sonjé bi-in ki jou li té délivré-m,

É mouin konnin mouin fini avèk péché,

Paské mouin jouin-n délivrans

É kè mouin fi-n asuré

Mouin sové nan péché pou toujou.


Kè:

Délivré! Délivré!

Oui mouin sové nan péché pou toujou! (2 li-n 2 foua)


2.

Mouin sonjé bi-in ki jan kè-m té boulvèsé,

É ki tristès ki té fè nan-m mouin an dèy.

Min jé mouin ouè Jézu-Kri,

É kè mouin louvri ba li;

Tout chin-n mouin yo tonbé pou toujou.


3.

Mouin sonjé bi-in ké sa pa té fèt fasil,

É mouin té rézisté ak Jézu anpil,

Li pa-t vi-n pou kondanné,

É Li pran pasians avè-m

Jouk gnou jou, m-oblijé ouè lumiè.


4.

E sé pou tèt sa map chanté pou Jézu,

É kè mouin plin é nan-m mouin gin gnou fréchè.

Mouin pa kab pé, fòm chanté,

Mouin vlé mouri ap chanté:

Alélouya! M-délivré pou toujou.

 

Login Form