Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

67 Lè mwen te chèche Bondye

67 Lè mwen te chèche Bondye
6,508
4 0

67. Lè mwen te chèche Bondye
1.

Lè mouin té chaché Bon-Dieu,

Gnou pòv péchè pèdu,

Pou mandé-l padon péché-m

O non Sovè Jézu,

Li kouté tout kri kè mouin,

Tou suit Li fè-m kontan;

Paské Jézu pran fado-m

É Li té ban-m gnou chan.


Kè:

Oui Jézu té pran fado-m

Mouin pat kapab pòté,

Oui Jézu té pran fado-m,

Li péyé dèt péché.

Tout krint mouin yo té sòti,

Li fè kè-m tout kontan;

Paské Jézu pran fado-m

É Li té ban-m gnou chan.


2.

Pafoua chémin an glisan,

Gin pa ki difisil,

Pafoua mouin fèb, mouin bouké,

Zéprèv mouin pa fasil;

Min lè-m ajénouyé mouin,

«Ségnè mouin, jouk ki tan?»

Lè sa Jézu pran fado-m.

Toujou Li ban-m gnou chan.


3.

Gnou jou tristès té krazé-m,

Mouin pèdu tout éspoua.

Chaj doulè ak touman mouin

Té sanblé tròp, mil foua.

Lè sa gnou voua vi-n palé-m,

«Ou pou mouin sètènman.»

Lè sa Jézu pran fado-m,

É Li té ban-m gnou chan.


4.

Ma mét tout konfians nan Li,

Li konnin tout chémin.

Li va gidé-m ak jé Li

Nan pélérinaj mouin.

É ma palé nan sièl la

Pou tout sièk ak tout tan

Koman Jézu pran fado-m

É plin kè-m ak gnou chan.

Login Form