Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

68 Ban mouin kè ou, di Bon Dieu na sièl la

68 Ban mouin kè ou, di Bon Dieu na sièl la
3,585
3 0

68. Ban mouin kè ou, di Bon-Dieu na sièl la
1.

Ban mouin kè ou, di Bon-Dieu nan sièl la,

Pa gin lòt kado pi bon pasé sa,

Dousman Li té rélé ou koté ou yé;

Mété konfians nan mouin, ban mouin kè ou.


Kè:

Ban mouin kè ou, (2 foua)

Dousman Li palé ou koté ou yé,

Nan lé mon-n ténèb Li vlé minnin ou,

Dousman Li palé ou:

Ban mouin kè ou.


2.

Ban mouin kè ou, di Jézu, Sovè nou,

Nan mizèrikòd Li rélé ankò:

Kité péché ou é tout mové zèv,

Mouin té mouri pou ou, ban mouin kè ou.


3.

Ban mouin kè ou, di Léspri, trè dousman,

Tou sa ou gingnin ban-m kinbé-l pou ou,

Mouin gin anpil gras pou ba ou chak jou.

Konsakré tout bagay, ban mouin kè ou.

Login Form