Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

1 Rédanmtè mouin mouri sou la koua

1 Rédanmtè mouin mouri sou la koua
2,362
16 0


1. Rédanmtè mouin mouri sou la koua
1.

Rédanmtè mouin mouri sou la koua

Pou moun kapab viv ki résévoua-l.

Li vi-n rachté tout moun nan péché,

Si nou kouè, nou papé kondanné.


Lè Bon-Dieu ouè gnou péchè (2 foua)

Tout kouvri avèk péché-l.

Mét la foua nan Jézu, li padonnin-l.


2.

A! ou mèt pi méchan sou la tè,

Kè ou mèt du tankou gnou bout fè,

Si ou vi-n jouin-n Jézu pou Sovè

Tout sièl la kontan ou délivré.


3.

Bon-Dieu bon, li ban nou piti li,

Pandan nou gin la vi, répanti,

Paské kolè Bon-Dieu sé di fé;

Kouri, vi-n soti anba malè.


4.

Vi ou doué pròp tankou Jézu-Kri,

San-l va lavé ou, oua gin Léspri.

Vinni! Vini! Tan an ap pasé;

Si ou mizé tròp, sa ou va fè?

Login Form