Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

81 Jézu, Ou ki rinmin mouin

81 Jézu, Ou ki rinmin mouin
3,031
1 0

81. Jézu, Ou ki rinmin mouin
1.

Jézu, Ou ki rinmin mouin,

Kité mouin alé jouin-n Ou;

Tout lòt azil kapab vin,

Lè lan mò ménasé nou.

Kaché mouin, O Sovè mouin,

Pandan tout loraj la vi.

Résévoua mouin a la fin

Nan la pè ki pap fini.


2.

Ou sé sèl réfuj mouin gin,

Nan-m mouin pa gin lòt éspoua!

Tanpri, pa bandonné mouin,

Sovè-m, lè tout bagay noua.

Mouin vlé konfié-m nou Ou sèl,

Mouin pa gingnin lòt sékou;

Sèvi pou mouin kou gnou zèl,

Ma va bi-in lè-m avèk Ou.


3.

Mouin pa bézouin lòt bagay

Pasé Ou, bon Jézu-Kri.

Sé Ou-min’m ki té kon-n bay

La santé é min-m la vi.

Mouin-min’m, mouin pa vo angnin,

Mouin gingnin anpil péché,

Sé Ou sèl ki vrèman sin,

Ou sé gras é vérité.


4.

Gingnin anpil gras nan Ou…

Pi gran pasé péché nou.

Gras Ou sé gnou bagay dou,

Kité li travay nan nou.

Jézu, Ou sé sous la vi,

Ban-m Léspri Ou san mézi;

Jayi nan mouin kou gnou pui;

Sé la vi ki pap fi-ni.

Login Form