Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

84 Map viv pou Jézu gnou vi ki sinsè

84 Map viv pou Jézu gnou vi ki sinsè
1,676
0 0

84. Map viv pou Jézu gnou vi ki sinsè
1.

Map viv pou Jézu gnou vi ki sinsè,

Gnou vi plin obéisans ak tout kè;

Map fè tout éfò pou fè li plézi,

Kon sa l-a béni-m toujou nan la vi.

Kè: Jézu, Ségnè ak Sovè-m,

Mouin ba ou tout la vi-m,

Paské sou la koua Kalvè,

Sé pou mouin ou mouri.

Sé ou-min’m sèl ki Mèt mouin,

Pran kè-m kon tròn pa ou;

Map bay la vi mouin pou-m sèvi

Ou-min’m, Kris, pou toujou.


2.

Map viv pou Jézu ki ouété péché-m;

Li mouri sou boua pou-l té kab sové-m.

Amou sa oblijé-m répon-n voua li;

Ma ba-l sa-m gingnin, é ma va suiv li.


3.

Map viv pou Jézu tout koté m-pasé;

Map fè tou sa-m fè pou la gloua Bon-Dieu.

Mouin prèt pou soufri afliksion ou pèd,

Malgré tout zéprèv mouin pap jan-m régnèt.


4.

Map viv pou Jézu ti tan la vi sa,

Pi gran trézò mouin sé souri Mèt la.

Travay mouin sé chaché péchè pèdi,

Fè moun ki bouké jouin-n répo nan li.

Login Form