Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

85 NOU PA BEZWEN KRENT

85 NOU PA BEZWEN KRENT
1,334
0 0

85. Nou pa krin-n ankò
1.

Nou pa krin-n ankò,

Ni troub ni lan mò!

Léspri a vi-ni,

Jézu ki alé, voyé lé Sint-Éspri.

2.

Jézu ki la pè,

Nan sièl la li yé.

Li voyé gnou gaj

Ki palé nan kè nou gnou bèl témouagnaj.

3.

Jézu rinmin nou;

Li pran-n nan la bou;

Li fè-n gnou kado,

Li pap jan-m ouété Sint-Éspri a ankò.

4.

Li, ki avèk nou,

Sèvi kou gid tou.

Li ban nou lamou

Li tabli rouayom lamou li nan kè nou.

5.

Tout moun yo ki kouè,

Yo va délivré:

Yo konnin la pè,

Ak puisans é la joua, yo va délivré.

6.

An nou plin la joua,

Chanté ak tout voua,

Nap suiv lé Ségnè,

Nap vink avèk li juska la dèniè è.

Login Form