Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

92 Map travay pou Jézu nan vouayaj mouin

92 Map travay pou Jézu nan vouayaj mouin
1,448
1 0

92. Map travay pou Jézu nan vouayaj mouin
1.

Map travay pou Jézu nan vouayaj mouin;

Map travay jouk la fin la jouné;

Mouin kab bronché souvan nan chémin mouin,

Min l-a padonnin mouin si-m prié.


Kè:

Map nan travay pou Jézu nan vouayaj mouin;

Map travay ninpòt koté mouin yé;

Parol li sé lasurans mouin gingnin;

Nan travay la m-a toujou rété.


2.

Gin dé lè kè mouin tris pasé yo tout

A kòz danjé mouin ouè nan chémin;

Jézu di: Pa pè, mouin toujou ak ou;

Sé mouin kapab kinbé ou ak mouin.


3.

Mouin kontan avèk Jézu, Sovè mouin;

Lap konsolé pov kè mouin toujou;

Zanmi mouin, vi-ni tou, kouè nan Jézu,

Ou-a jouin-n li fidèl pou sové ou.

Login Form