Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

94 Mouin ta vlé di ou sa Jézu fè pou kè mouin

94 Mouin ta vlé di ou sa Jézu fè pou kè mouin
1,822
1 0

94. Mouin ta vlé di ou sa Jézu fè pou kè mouin
1.

Mouin ta vlé di ou sa Jézu fè pou kè mouin,

Dépi mouin té jouin-n li kou bon Zanmi mouin;

Mouin ta di jan la vi-m té chanjé konplètman,

É kè mouin té ranpli avèk kontantman.


Kè:

Pèsòn patjan-m rinmin mouin kou Jézu,

Pa gin gnou lot bon Zanmi kon Li.

Pa gin gnou lot kab blachi péché-m ki rouj anpil!

O, a la li té rinmin-m!


2.

Vi-m té tou sal ak péché lè Jézu jouin-n mouin,

Kè-m té plin ak mizè, tèt mouin té chajé,

Min avèk amou Li Jézu té vlopé mouin,

É li kondui mouin koté m-té doué alé.


3.

Chak jou li vi-n jouin-n mouin pou ban mouin asurans;

Jou apré jou mouin pi konnin amou li;

Mouin pap jan-m konpran pouki li té vi-n sové-m

Jouk lò nan sièl la ma va kontré ak li.

Login Form