Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

96 Nan lé mon n mouin té pèdu nan péché

96 Nan lé mon n mouin té pèdu nan péché
1,820
0 0

96. Nan lé mon-n mouin té pèdu nan péché
1.

Nan lé mon-n mouin té pèdu nan péché;

Min Jézu té sové-m, map ran-n gloua a li,

Ak kòd plézi lé mon-n, mouin té maré,

Kris té fè-m lib ak puisans li.


Kè:

A la bèl jou, Jézu té jouin-n mouin !

Ak gran pitié li té lévé mouin;

Li té ouété péché-m, ak li map maché;

Mouin gin la viktoua ak la joua nan nan-m mouin.

A la bèl jou, O alélouya!

Jézu jouin-n sa-k tout bon pa Li;

Alò m-a chanté: Ozanna! Ozanna!

Lè m-ouè Jézu nan tout gloua li.


2.

Sé té gnou jou, sièl la té plin joua,

Nan-m mouin-min’m tou tap santi tout joua sa-a;

Dépi lè a mouin toujou plin ak joua,

Paské nan kè-m Jézu sé Roua.


3.

Sa va gnou gran jou lè nou va ansan-m,

Nan sièl avèk Jézu pou létènité,

Pou nou rakonté istoua amou li

Pou-n toujou adoré non li.

Login Form