Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

99 Mouin vlé rakonté tou patou

99 Mouin vlé rakonté tou patou
1,431
4 0

99. Mouin vlé rakonté tou patou
1.

Mouin vlé rakonté tou patou

Kòman Jézu rinmin mouin;

Sou la tè li vi-ni gnou jou

Pou li bay vi li pou mouin.


Kè:

Sé gnou bèl istoua nap rakonté,

Jézu-Kri mouri pou nou.

An nou chanté, an nou adoré

Gnou Roua ki si rinmin nou!


2.

Mouin té pèdi, li sové mouin,

Li té ouè jan m-tap soufri;

Ak bra li, li antouré mouin,

Li pran mouin sou zépol li.


3.

A! bi-in souvan mouin akablé –

La vi abat kouraj mouin;

Min mouin pa pè, Jézu tou pré

Pou rékonfòté nan-m mouin.


4.

Toujou Jézu sé Sovè mouin,

É kan lè a va rivé

Pou-m alé ouè Rédanmtè mouin,

Sé avèk joua mouin pralé.

Login Form