Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

103 Adoré Li! Jézu, Rédanmtè, béni nou

103 Adoré Li! Jézu, Rédanmtè, béni nou
2,338
7 0

103. Adoré Li! Jézu, Rédanmtè, béni nou
1.

Adoré Li! Jézu, Rédanmtè, béni nou;

Chanté amou-L, anonsé-l tou patou.

Adoré Li! Zanj yo ki pi ro nan sièl la;

Fòs é lonnè pou Jézu, Sovè a.

Kou gnou Bèjé, Jézu véyé pitit Li,

Toujou lapé pòté yo nan bra Li.

Adoré Li! Palé sou gras Li montré nou;

Adoré Li! Nan chan jouayé chak jou.


2.

Adoré Li! Jézu, Rédanmtè nap béni;

Pou péché nou, Li té soufri, mouri.

Li sé Ròch nou, éspoua la vi étènèl la;

Adoré Li! Jézu krusifié a.

Chanté louanj Li, Jézu pòté tristès nou.

Amou Jézu mèvéyé, san fin tou.

Adoré Li! Palé sou gras Li montré nou;

Adoré Li! Nan chan jouayé chak jou.


3.

Adoré Li! Nap béni sèl Rédanmtè a;

Jouk pòt sièl la yap tandé: Ozanna!

Jézu, Sovè, va régné pandan tout sièk yo,

Kouroné Li Profòt é Prèt é Roua.

Kris ap vi-ni, Gran Chèf sou tout la tè a;

Pou Jézu, tout puisans avèk tout gloua.

Adoré Li! Palé sou gras Li montré nou;

Adoré Li! Nan chan jouayé chak jou.

Login Form