Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

107 Kè mouin trankil, O Bon Dieu mouin

107 Kè mouin trankil, O Bon Dieu mouin
1,903
8 0

107. Kè mouin trankil, O Bon-Dieu mouin
1.

Kè mouin trankil, O Bon-Dieu mouin,

Mouin vlé di Ou mèsi.

Kè mouin rété nan sous la vi,

Kè mouin an pè ak Ou.

Pa gin angnin sou la tè, sòf Ou

Ki kapab satisfè-m.

Lè mouin bouè nan tout sous lé mon-n yo,

Kè mouin gin souaf toujou.


2.

Mouin souaf sous yo la vi sélès,

É yo tou pré-m nan Ou.

Mouin bézouin trézò amou Ou,

É li tou pré mouin tou.

Mouin jouin-n gnou nouvo chan nan bouch mouin

Sou pi bèl muzik la,

Gloua a Bon-Dieu pou tout gras li a.

Mouin poko résévoua.


3.

Gloua a Bon-Dieu lè fòs manké,

Pou féblès é bézouin,

Pou la krint ki fè-m jouin-n ak Ou,

Pou sa Ou gin pou mouin.

Mouin gin gnou éritaj la joua,

Min mouin poko kab ouè-L.

Sé min a ki singnin sou la koua

Kap kinbin li pou mouin.


4.

Kè mouin trankil, O Bon-Dieu mouin,

Kè mouin sé nan min Ou,

Mouin tandé gnou bèl voua la joua

Kap sonnin tou patou.

Gin anpil moun kap di parol sa:

«Létènèl sé lo pa-m.»

Mésaj la nan bèl kantik sa

Papé janmin suspan-n.

Login Form