Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

121 Prémié Noèl zanj la té palé

121 Prémié Noèl zanj la té palé
2,097
1 0

121. Prémié Noèl zanj la té palé
1.

Prémié Noèl zanj la té palé

Bèjé yo nan plèn yo rété,

Nan plèn koté yo gadé mouton,

Gnou nuit frédi ki té fè noua.

Kè: Noèl, Noèl, Noèl, Noèl,

Jézu té fèt roua Izraèl.


2.

Yo gadé sièl la é yo ouè

Gnou foul bèl zanj yo ki tapé chanté:

Tout gloua pou Bon-Dieu nan lié trè ro,

É pè sou la tè é bòn volonté.


3.

Avèk lumiè gnou bèl zétoual,

Toua zòm saj sèti nan gnou péitrèlouin,

Ak intansion pou yo chaché gnou roua,

É yo suiv zétoual la koté li alé.


4.

Zétoual la maché tout la nui,

Rivé Bétléèm, li pa konto-nué.

Li rété la é li pozé

Tou jus koté Jézu té kouché.


5.

Alò, toua zòm saj yo vi-n pou antré,

Ak gran réspè yo mété a jénou,

É yo ofri Li tou sa o pòté:

Anpli lò, la mi ak lansan.


6.

Nou-min’m tou, sé pou nou mété ansan-m

Pou chanté louanj Ségnè nou ki nan sièl,

Ki pat bézouin angnin pou fè sièl ak tè

É ki vini pou sovè nou.

Login Form