Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

123 Gnou pov té sèl, a koté gran chémin a

123 Gnou pov té sèl, a koté gran chémin a
3,200
1 0

123. Gnou pov té sèl, a koté gran chémin a
1.

Gnou pov té sèl, a koté gran chémin a,

Jé-l té avèg, li pa té kapab ouè;

Rad li chiré, li tranblé nan lonbraj la,

Jézu vini, ténèb li vi-n lumiè.


Kè:

Lè Kris vini, puisans Satan fi-n brizé;

Lè Kris vini, dlo nan jé yo suiyé.

Li pran tristès,

La vi nou plin ak la gloua;

Nou vi-n chanjé, lè Kris vini rété.


2.

Mové léspri té chasé-l louin lakay li,

Pami ton-m yo, l-té rété nan mizè.

Li koupé kò-l lè démon yo anparé-l,

Jézu vini é lagé li min-m lè.


3.

Inpu! Inpu! Lépré a té nan touman,

Soud é bèbè, yo pa ba-l èd du tout,

La fièv nan zò-l, maladi fi-n kaba yo;

Jézu vi-ni, Li ouété tout fréyè.


4.

Kè yo té tris lè yo mété-l nan ton-m la,

Paské lan mò té ouété tout éspoua;

Yo té an dèy é jé yo té tou plin dlo,

Jézu vini, pin-n yo chanjé an joua.


5.

Insi lè zom trouvé Sovè a gin fòs;

Yo pat kapab vink pasion é péché,

Kè yo brizé, kité yo tris é tou sèl,

Jézu vini, Li vini pou rété.

 

Login Form