Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

128 Ségnè, kondui mouin chak jou

128 Ségnè, kondui mouin chak jou
4,311
1 0

128. Ségnè, kondui mouin chak jou
1.

Ségnè, kondui mouin chak jou

Koté ou vlé pou-m alé;

Fè-m konnin volonté ou,

Montré mouin sa-m gin pou fè.


2.

Ban mouin kouraj nan danjé,

Montré-m chaché sékou ou,

Fè-m kon-n ou kapab sové,

Gadé mouin nan amou ou.


3.

Lè-m tanté pou fè lé mal,

Fè mouin rété fò é fèm,

É lè mouin kanpé tou sèl,

Avèk min ou protéjé-m.


4.

Lè kè mouin ranpli la joua,

Édé mouin pou-m sonjé ou.

Sa ki fè mouin pi kontan

Sé amou ou gin pou mouin.


5.

Lè travay mouin sanblé di

Édé-m gin pèsévérans.

Nan soufrans, nan maladi

Ban-m kouraj ak pasians.


6.

Edé-m fè tou sa ki bon,

Kòm pitit ou sou la tè.

Lè la vi mouin doué fini,

Kité-m al nan sièl ak ou.

Login Form