Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

129 Gnou foua rout mouin té gin tristès

129 Gnou foua rout mouin té gin tristès
2,346
1 0

129. Gnou foua rout mouin té gin tristès
1.

Gnou foua rout mouin té gin tristès,

Paské kè-m té plin péché.

Koul yé a mouin pa nan détrès,

Dépi amou Jézu té antré.


Kè:

M-pa kab di konbi-in mouin rinmin Jézu

M-pa kab di konbi-in li rinmin mouin,

Paské amou Li san mézu

É profondè li san fin.

Jézu-Kri té rachté mouin ak san Li,

Joua sièl la nan nan-m mouin kòmansé,

M-ap viv sèlman pou Sovè a

Dépi amou Jézu té antré.


2.

Gingnin gras pou tout kè inb yo,

Gras pou chak moun ki sové,

Gingnin puisans pou fè kè-m pròp

Dépi amou Jézu té antré.


3.

Lésé-m bay moun Lévanjil la,

Jouin-n lé zòt pou Jézu-Kri;

La koua Jézu, mouin vlé pòté

Jouk tan mouin fini travay pou Li.

Login Form