Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

Chants d'Espérance - Kreyòl Audio

15 MWEN VLE SUIV JEZU

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
15. Mouin Vle Suiv Jézu Jouk La Fin 1. Mouin vlé suiv Jézu jouk la fin. Sé li ki...
2 0
1,564 views

16 Ou Pa Doue Pe Angnin

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
16. Ou Pa Doue Pe Angnin 1. Ou pa doué pè angnin; Mouin toujou ak ou: Min promès...
5 0
2,388 views

17 MWEN BYEN KONTAN

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
17. Mwenn byen kontan ke 1. Mouin bi-in kontan ké Papa mouin nan sièl, Palé nan...
1 0
2,635 views

18 JEZU MWEN RENMEN OU

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
18. Jézu, mwen renmen ou, Se ou ki Sovè-m 1. Jézu, mouin rinmin ou, sé ou ki Sov...
2 0
9,013 views

19 SEGNE FE PITIT OU PI SANBLE OU

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
19. Segne, Fe Pitit Ou Pi Sanble Ou Chak Jou 1. Ségnè, fè pitit ou pi sanblé ou...
1 0
3,068 views

2 San pa Jézu gin gran vale

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
2. San pa Jézu gin gran vale 1. San pa Jézu gin gran valè, Li ban nou padon; Jéz...
4 0
2,375 views

20 YON JOU MAP SUSPANN

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
20. You jou ma suspann chante-m yo 1. Gnou jou ma suspan-n chanté-m yo, Voua-m a...
1 0
1,880 views

21 Béni Kòd Ki Maré

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
21. Béni Kòd Ki Maré 1. Béni kòd ki maré kè nou nan amou Kris, Fratènité moun ki...
1 0
3,467 views

22 SEGNE BONDYE MWEN VLE LAVIM

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
22. Seyè Bondie, mwen vle la vi-m 1. Ségnè Bon-Dieu, mouin vlé la vi-m Ka ranpli...
2 0
8,579 views

23 MWEN KANPE SEZI

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
23. Mouin Kanpé Sezi Nan Prézans 1. Mouin kanpé sézi nan prézans Jézu, Rédanmtè...
1 0
1,985 views

24 JEZU SE TOUT BAGAY

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
24. Jézu se tout bagay pou mwen 1. Jézu sé tout bagay pou mouin; La pè, la joua,...
4 0
1,277 views

25 TE GIN KATRE VIN

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
25. Té Gin Katré-vin-diz-néf Mouton Yo 1. Té gin katré-vin-diz-nèf mouton yo Bin...
3 0
2,590 views

26 BONDYE TE MONTRE AMOU-L

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
26. Bon-Dieu té montré amou-l 1. Bon-Dieu té montré amou-l Dé pi tròn li nan siè...
3 1
6,903 views

27 SEGNE BONDYE KI PAPA NOU

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
27. Ségnè Bon-Dieu Ki Papa Nou 1. Ségnè Bon-Dieu ki Papa nou, Ki rinmin tout mou...
5 0
3,645 views

28 AMOU BONDYE PI GRAN

Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
28. Amou Bondye pi gran pase 1. Amou Bon-dieu pi gran pasé Tou sa lang moun ak z...
13 0
24,881 views
Details
432,952 views
141 media

Login Form