Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

Chants d'Espérance - Kreyòl Audio

15 MWEN VLE SUIV JEZU

1,563 views
2 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
15. Mouin Vle Suiv Jézu Jouk La Fin 1. Mouin vlé suiv Jézu jouk la fin. Sé li ki...

16 Ou Pa Doue Pe Angnin

2,388 views
5 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
16. Ou Pa Doue Pe Angnin 1. Ou pa doué pè angnin; Mouin toujou ak ou: Min promès...

17 MWEN BYEN KONTAN

2,635 views
1 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
17. Mwenn byen kontan ke 1. Mouin bi-in kontan ké Papa mouin nan sièl, Palé nan...

18 JEZU MWEN RENMEN OU

9,010 views
2 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
18. Jézu, mwen renmen ou, Se ou ki Sovè-m 1. Jézu, mouin rinmin ou, sé ou ki Sov...

19 SEGNE FE PITIT OU PI SANBLE OU

3,066 views
1 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
19. Segne, Fe Pitit Ou Pi Sanble Ou Chak Jou 1. Ségnè, fè pitit ou pi sanblé ou...

2 San pa Jézu gin gran vale

2,374 views
4 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
2. San pa Jézu gin gran vale 1. San pa Jézu gin gran valè, Li ban nou padon; Jéz...

20 YON JOU MAP SUSPANN

1,878 views
1 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
20. You jou ma suspann chante-m yo 1. Gnou jou ma suspan-n chanté-m yo, Voua-m a...

21 Béni Kòd Ki Maré

3,466 views
1 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
21. Béni Kòd Ki Maré 1. Béni kòd ki maré kè nou nan amou Kris, Fratènité moun ki...

22 SEGNE BONDYE MWEN VLE LAVIM

8,578 views
2 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
22. Seyè Bondie, mwen vle la vi-m 1. Ségnè Bon-Dieu, mouin vlé la vi-m Ka ranpli...

23 MWEN KANPE SEZI

1,983 views
1 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
23. Mouin Kanpé Sezi Nan Prézans 1. Mouin kanpé sézi nan prézans Jézu, Rédanmtè...

24 JEZU SE TOUT BAGAY

1,276 views
4 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
24. Jézu se tout bagay pou mwen 1. Jézu sé tout bagay pou mouin; La pè, la joua,...

25 TE GIN KATRE VIN

2,587 views
3 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
25. Té Gin Katré-vin-diz-néf Mouton Yo 1. Té gin katré-vin-diz-nèf mouton yo Bin...

26 BONDYE TE MONTRE AMOU-L

6,899 views
3 1
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
26. Bon-Dieu té montré amou-l 1. Bon-Dieu té montré amou-l Dé pi tròn li nan siè...

27 SEGNE BONDYE KI PAPA NOU

3,643 views
5 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
27. Ségnè Bon-Dieu Ki Papa Nou 1. Ségnè Bon-Dieu ki Papa nou, Ki rinmin tout mou...

28 AMOU BONDYE PI GRAN

24,880 views
13 0
Details
6 years ago
in Chants d'Espérance - Kreyòl Audio
28. Amou Bondye pi gran pase 1. Amou Bon-dieu pi gran pasé Tou sa lang moun ak z...
Details
432,847 views
141 media

Login Form