Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

1. Rédanmtè mouin mouri sou la koua
1. Rédanmtè mouin mouri sou la koua

1. Rédanmtè mouin mouri sou la koua

1.

Rédanmtè mouin mouri sou la koua

Pou moun kapab viv ki résévoua-l.

Li vi-n rachté tout moun nan péché,

Si nou kouè, nou papé kondanné.


Lè Bon-Dieu ouè gnou péchè (2 foua)

Tout kouvri avèk péché-l.

Mét la foua nan Jézu, li padonnin-l.


2.

A! ou mèt pi méchan sou la tè,

Kè ou mèt du tankou gnou bout fè,

Si ou vi-n jouin-n Jézu pou Sovè

Tout sièl la kontan ou délivré.


3.

Bon-Dieu bon, li ban nou piti li,

Pandan nou gin la vi, répanti,

Paské kolè Bon-Dieu sé di fé;

Kouri, vi-n soti anba malè.


4.

Vi ou doué pròp tankou Jézu-Kri,

San-l va lavé ou, oua gin Léspri.

Vinni! Vini! Tan an ap pasé;

Si ou mizé tròp, sa ou va fè?

Login Form