Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

9. Nan Pouin Lan Mo! Krétiin Yo Pa Kab Pèdu
9. Nan Pouin Lan Mo! Krétiin Yo Pa Kab Pèdu

9. Nan Pouin Lan Mo! Krétiin Yo Pa Kab Pèdu

1.

Nan pouin lan mò! Krétin-in yo pa kab pèdu;

Parol Bon-Dieu asuré salu mouin.

Mouin té pèdu, koul yé a mouin sové,

Oui, mouin sové nan Kris, Sovè divin.


Nan pouin lan mò! Sé la gloua, Alélouya!

Pitit Bon-Dieu nan plas mouin té soufri;

Li té pran plas mouin pou mouin kapab sové,

É li té sové mouin nan tout gras li.


2.

Nan pouin lan mò! Péché mouin yo padonnin

Mouin asuré puiské Jézu mouri.

Fòs Satan ki té donté mouin fi-n krazé,

Jézu vivan pou kinbé-m avèk li.


3.

Nan pouin lan mò, paské lè kò-m ap mouri,

Nan-m mouin apé monté tou douat nan sièl;

Ak tout frè yo ma rété nan prézans li,

Mouin té konfié-m nan li, Sovè étènèl.

Login Form