Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

15. Mouin Vle Suiv Jézu Jouk La Fin
15. Mouin Vle Suiv Jézu Jouk La Fin

15. Mouin Vle Suiv Jézu Jouk La Fin

1.

Mouin vlé suiv Jézu jouk la fin.

Sé li ki Ségnè mouin!

Ma va pèsévéré avèk li;

Sa, sé lidé-m pou tout la vi;

Lé zòt kab fè sa yo vlé.

Map déziré pou-m gingnin la pè,

Ma va maché avèk Jézu-Kri,

Ma chaché fè volonté li.


2.

Mouin kon-nin m-kapab gin féblès,

Lè-m an fas gran détrès.

Jézu promèt édé ninpòt ki;

Tout moun ki gin la foua nan li.

Jézu kinbé-m avèk min.

Pa gras li, gnou péchè ka vi-n sin.

Tout konfians mouin, sé nan li-min’m,

Kon sa ma suiv li jouk la fin.


3.

Tout moun yo kap suiv Jézu-Kri

Doué konpran-n ya soufri.

Satan va okupé tanté yo

Pou fè yo suiv chémin ki fò.

Min sé Jézu-Kri ki Mèt,

Sé li ki té gin gnou viktoua nèt.

Ma va maché avèk Jézu-Kri,

Ma chanté fè volonté li

Login Form