Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

24. Jézu se tout bagay pou mwen
24. Jézu se tout bagay pou mwen

24. Jézu se tout bagay pou mwen

1.

Jézu sé tout bagay pou mouin;

La pè, la joua, la vi;

Sé li ki fòs mouin tou lè jou,

Mouin ta tonbé san li.

Lè m-santi’m tris, sé li m-chaché;

Si-l pa té la, sa mouin ta fè?

Lè m-santi’m tris, li fè mouin gué;

Li rinmin-m.


2.

Jézu sé tout bagay pou mouin;

Nan tout éprèv chak jou.

M-alé koté-l pou bi-infè,

É li ban mouin yo toujou.

Li voyé solèy ak la pli,

Li ban nou rékolt avèk foui;

Solèy, la pli, rékolt ak foui;

Li rinmin-m.


3.

Jézu sé tout bagay pou mouin;

Mouin va rété fidèl;

Li si fidèl pou mouin toujou,

Mouin pa kapab nié-l.

Lè map suiv li, mouin pap pèdu;

Li véyé mouin jou avèk nuit;

Mouin pou suiv li jou avèk nuit;

Li rinmin-m.


4.

Jézu sé tout bagay pou mouin;

Pa gin pi bon zanmi;

Ma mété pou létènité

Tout konfians mouin nan li.

Lé li rinmin-m, sé bèl la vi;

Li bèl, li papé jan-m fini;

Vi étènèl! Joua étènèl!

Li rinmin-m.

Login Form