Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

41. Jézu, se nan prezans ou nanm mwen pran plezi
41. Jézu, se nan prezans ou nanm mwen pran plezi

41. Jézu, se nan prezans ou nanm mwen pran plezi

1.

Jézu, sé nan prézans ou nan-m mouin pran plézi,

Ou konsolé-m nan gran tristès.

Ou sé joua-m la jounin, é chan mouin la nuit.

Ou ban-m éspoua, salu, richès.


2.

Bon Bèjé, koté ou gadé mouton ou

Pou bay yo paturaj lamou?

Pouki sa mouin krié nan santié lan mò

Ou rété nan dézè san ou?


3.

Pouki sa-m bézouin gayé isit san ou

Pou krié nan dézè pou pin?

Détrès mouin va gnou la joua pou énmi ou

É yo va réjoui nan pin-n mouin.


4.

Lè-l gadé gingnin di mil zanj ki réjoui,

É anpil ap tan-n parol li.

Lè-l palé tout étènité anvai

Avèk louanj dé Jézu-Kri.


5.

Bon Bèjé, mouin tandé é mouin va suiv ou,

Ma maché ak ou pa la foua.

Kinbé-m é défan-n mouin, mouin pou ou toujou

É nan ou ma toujou gin joua

Login Form