Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

48. Mwen pa bezouin pè
48. Mwen pa bezouin pè

48. Mwen pa bezouin pè

1.

Mouin pa bézouin pè, Sovè mouin tou pré,

É pou sové mouin Li prèt pou parèt.

Ma va prié anpil, Sé Kris kap aji,

Lè Li nan kannot mouin, mouin pap pè tanpèt.


2.

Si chémin mouin noua, sé Kris ki gid mouin

Map obéi Li, L-a protéjé mouin.

Min-m si tout moun kont mouin, é tout bagay noua,

Paròl Li pap manké, li gingnin pou fèt.


3.

Amou Li pou mouin, sé pa bagay yè,

Sé pouki m-konnin Li pap kité mouin.

Mouin pa kapab blié tout délivrans mouin;

Pou tèt sa m-konnin l-a édé-m jouk la fin.


4.

Mouin pa pou plingnin soufrans ni bézouin

Kris té avèti-m sa gin pou vini.

Paròl li anségné ké moun kap suiv Li

Doué subi tantasion ak pèsékusion.


5.

Tou sa kap rivé-m, va sèvi gnou bi-in,

M-aksépté soufrans kòm si li té dou.

Li pap duré lontan, bi-into l-a suspan-n.

An Kris ma va kontan, ma plus ké vinkè.

Login Form